תיקון גיר אוטומטי - רק באלקטרו -גיר
אלקטרו-גיר
מכון לגירים אוטומטיים

נייד: 050-5317771 טלפקס: 08-6286006
המנוף 21, עמק שרה, באר שבע - מתחם מכון אלן oren@electrogir.com

שירותים

שירותים כלליים
תיקון תיבות הילוכים - תיקון תקלות נקודתיות
שיפוץ תיבות הילוכים
החלפת תיבות הילוכים
טיפול שוטף לתיבות הילוכים
בדיקות כלליות וממוחשבות

המלצתנו לטיפול תחזוקה מונע לתיבת ההילוכים האוטומטית

החלפת שמן
החלפת פילטר
 בדיקה כללית לאיתור נזילות ובעיות אחרות
בדיקת מחשב לאיתור תקלות אלקטרוניות